Принц кубков | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Принц кубков ]

Июнь 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Архитектор Света | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Архитектор Света ]

Май 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Ангел Запада | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Ангел Запада ]

Май 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Страстная чаша | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Страстная чаша ]

Май 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Владыка Юга | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Владыка Юга ]

Май 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Creatio ex nihilo | Smierc Polarstern


Smierc Polarstern[ Creatio ex nihilo ]

Май 2015

[ Smierc Polarstern ]

________________

«Metaphysica Nova» — книга о philosophia perennis, гностическом эзотеризме, метафизике сатанизма и хаософии, философии экзистенциализма, эстетике art noir, метаполитике анархизма и Консервативной Революции.

[ Заказ / Order ]

Европейська цінність | Smierc Polarstern

Smierc Polarstern

Попри часту критику консерваторами т.зв. «европейських цінностей», твердження про те, що европейська ідентичність не має субстанційного наповнення, а є чимось відкритим, революційним, таким, що постійно змінює і змінюється — в цілому доволі точне. Адже вся історія західної цивілізації і є не що інше, як перманентний поступ, революція і перетворення внутрішньої та зовнішньої реальності — інакше кажучи: европейську ідентичність характеризує критична установка — до істини, знання, реальності і самого суб’єкта критики. Історія Заходу, історія Европи — це рух у невизначеність, історія нігілістичного «філософування молотом» і «повалення кумирів», себто емансипація, спрямована в Ніщо, до абстрактного абсолюту.

Критичний розум, що є рушієм західної історії, помножений на фаустівську «волю до влади», величі і знання — за визначенням є контр-традиційним, таким, що піддає сумніву і деконструює цінності, істини, усталені ієрархії. Відтак ми з упевненістю можемо стверджувати, що «европейськість», власне, тотожна за змістом поняттю «революційність», а тому й історія Заходу, історичний час Европи розпочинається з моменту першого зламу традиційного укладу (царської доби Риму та Еллади), і далі поперемінно, з різною динамікою пронизує Античність, Середньовіччя і Новий час — виходячи на фінальний виток у добу після-модерну.

Маючи це на увазі, ми вважаємо, що саме названий відрізок вічності — від оприявнення елліністичного критичного і романського практичного розуму та революційної юдео-християнської віри — і є справжнім, «метафізичним» виміром модерну. Модерну, що є не просто західним явищем, але модерну, який сам по собі і є Заходом — заглибленням у «сутінки», із космічного Дня в чисту Ніч небуття, в якому й осягається простір абсолютної свободи, духу, вільного як від будь-яких тяжіючих структур (Традиції), так і вільного — творити і реалізовуватись, здіймати і повалювати божественні п’єдестали і священні цінності. Адже єдина цінність Европи — це свобода, котра допускає будь-яку можливу і неможливу реалізацію духу, а тому становить те відоме ніцшевське щастя, що є чистою формою подолання. — «Коли відчуваєш, як зростає сила, отже, долається опір».

<...>

Повний текст

www.smiercpolarstern.com

Сокровищница Золотого Тельца | Smierc Polarstern

Smierc Polarstern

Принципиально ошибочно представление о церкви, равно как и о любом другом духовном институте, как об источнике неиссякаемого и безвозмездного блага. Всякая реальность устроена как синтез противоречий, следовательно, ее сущность — некая гармония, понимаемая как динамическая стабильность, зыбкое балансирование между космообразующими силами Света и противостоящей им хаотической инертностью Тьмы. Этот танец Света посреди Бездны, по сути, и конституирует время и пространство, превращая их в некое проявление порядка, в меру красоты. В подобном понимании Свет как благо — не избыточен и не представляет из себя дара, но всего лишь некую ткань, метафизическую «валюту» космического бытия, расход которой — конечен и влечет за собой расплату. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд».

Итак, духовное благо, духовный свет — это капитал. Иными словами, некий духовный ресурс (сила), и одновременно ее суррогат, разменная монета подлинных экзистенциальных отношений внутри реальности. В подобном устройстве вещей церковь занимает ведущую роль посредника и распорядителя, исполняя функции банка Света — следовательно, банка Бытия, которое есть не что иное, как пульсирующее золотое сияние первозданного Логоса, его речь. Изготовление монет из сгущенного и отраженного света — золота, меди и серебра — с древнейших времен символизирует принципиальное соотношение между измерениями духовного и материального блага, ибо в некотором смысле последнее, как материализованная возможность, есть проекция первого — как чистой актуальности, не знающей различия между возможным и действительным. Благо есть сила, могущество, способность к охвату и реализации все большей полноты возможностей, и таким образом благо есть и сам принцип полноты, и одновременно — признак позитивной свободы, свободы-быть.

<...>

Полный текст

www.smiercpolarstern.com